Najčastejšie poškodenia a poranenia ramenného kĺbu

29. októbra 2012 , redakcia
Zdravie »

Ramenný kĺb je pre unikátnu schopnosť veľkého rozsahu hybnosti  a zároveň stability, jedným z najzraniteľnejších kĺbov. Chronická  bolesť s obmedzením hybnosti – impingement syndróm, nestabilita či poškodenie rotátorovej manžety može vzniknúť z viacerých príčin.

 

 

Úraz. Najčastejší úraz ramena je jeho vykĺbenie –  „luxácia“, alebo poškodenie väziva AC kĺbu/akromioklavikulárneho /. Tieto typy poranení veľmi často vznikajú po páde na lyžiach alebo z bicykla. Najrizikovejším športom je hokej, pretože ramenný kĺb je pri tomto športe extrémne namáhaný a vyskočenie pozorujeme  už u mladých “hokejistov”.  Zvláštnou kategóriou je skupina športovcov s opakovanými “mikroúrazmi – mikrotraumami“. Ide o volejbalistov, tenistov, hádzanárov, ale aj ťažko pracujúcich ľudí, ktorí sústavne preťažujú svoje rameno v nadhlavovej polohe -“švihu” a  tak poškodia jeho mäkké štruktúry /overuse injury/.

Degeneratívne zmeny – artrózaPostupné degeneratívne /artrotické /- zmeny na chrupavkách a kostiach ramena spôsobujú bolesti, ktoré limitujú hybnosť a silu ramenného kĺbu. Najčastejšie ide o impingement syndróm a AC artrózu, keď dochádza ku vytvoreniu kĺbnych výrastkov a usadením kalcia v šľachách  ramena.

Vrodené zmenyDo tejto skupiny zaraďujeme pacientov s hypermobilitou a instabilitou  ramenného kĺbu /MDI/.Ťažkosti sú neúrazového charakteru. Ide o genetickú “voľnosť” kĺbneho púzdra a vaziva.

ČO JE VYKĹBENIE – LUXÁCIA RAMENA ? Vykĺbenie ramenného kĺbu je stav keď hlavica ramennej kosti „opustí“ kĺbnu jamku a zakliní sa v nesprávnej polohe. Ak dôjde ku čiastočnému posunu hlavice z jamky a následnému návratu do kĺbu – ide o „subluxáciu“ -čiastočné vykĺbenie. K vykĺbeniu dochádza najčastejšie pri páde na vystretú a navonok vytočenú hornú končatinu.

Aké sú príznaky luxácie ramena a aká je terapia?

Rameno môže vyskočiť – luxovať dopredu, dozadu a nadol. V 93% dochádza ku prednej dolnej luxácii. Kĺbová jamka ostane prázdna a pridruží sa výrazná bolesť. Postupne zväčšujúci sa spazmus svalov môže bolesť zvyšovať. Možno pozorovať deformitu, opuch, limitáciu hybnosti a oslabenie ramena. Pri luxácii dochádza ku poškodeniu mäkkých častí ako je kĺbne púzdro, labrum či okolité šľachy a svaly. Menej často dochádza aj ku poškodeniu nervu a cievy. Diagnóza sa stanovuje pomerne ľahko pri klinickom vyšetrení lekárom. Röntgenové vyšetrenie ramena nález potvrdzuje a odhaľuje prípadné pridružené zlomeniny.

Ako sa luxácia lieči? 

Liečba akútnej luxácie ramena spočíva v jej repozícii. Napravenie hlavice ramennej kosti do kĺbnej jamky je potrebné vykonať čo najskôr, optimálne ihneď po úraze. Ak sa rameno nedá napraviť, je potrebné ošetrenie na  chirurgickej ambulancii. Po repozícii sa rameno fixuje vo fixátore . Odporúčané je prikladanie studených obkladov na rameno 3 – 5x denne a analgetická liečba tabletkami.

Moderný koncept liečby.

Pri vykĺbení dochádza  ku poškodeniu mäkkých štruktúr ramena. Väzivá a  kĺbne púzdro sa natiahnu alebo až roztrhnú. Najčastejší typ poškodenia je Bankartova lézia, ktorá často vedie, najmä u mladých ľudí, ku vzniku chronickej nestability – opakovanej luxácii. Svetové štatistiky poukazujú až na 95% riziko opakovanej luxácie do jedného roku od úrazu v skupine do 20 rokov. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou /MRI/ odhalí alebo vylúči prítomnosť Bankartovej lézie.
Pri potvrdení Bankartovej lézie sa odporúča najmä v mladej vekovej skupine  artroskopia ramenného kĺbu so súčasným prišitím poškodeného väziva ku kĺbnej jamke pomocou minikotvičiek- Bankartova operácia. Touto operáciou sa minimalizuje riziko opakovanej luxácie na cca 5 -10 %. Pri negatívnom náleze na MRI sa odporúča 7-10 dňový kľudový režim vo fixátore. Po ústupe bolestí a opuchu sa začína s rehabilitačným programom na obnovenie rozsahu hybnosti a posilnenie svalových skupín.

INSTABILITA RAMENA

Čo je traumatická instabilita ramena?
Ide o poúrazový stav ramena, kedy dochádza ku opakovanej luxácii- vykĺbeniu ramena už čoraz častejšie a pri jednoduchších pohybom alebo úrazoch.Hovoríme že rameno mi “vyskakuje”

Ako sa diagnostikuje? – 

Diagnostika nestabilného ramena je pomerne jednoduchá. Anamnestické údaje od pacienta opisujú opakované epizódy vykĺbenia po úraze. Pri klinickom vyšetrení lekárom je dominantný pozitívny Aprehentačný test, kedy pacient v určitej polohe ramena pocituje strach z možnej luxácie. Doplňujúce rádiodiagnostické metódy ako je  napr.MRI napomáhajú ku finálnej diagnóze a indikácii ku operačnej liečbe.

Čo je jej príčinou? –instabilita vzniká  po opakovaných úrazoch ramenného kĺbu spojeného s jeho vykĺbením. Pacienti s takýmito ťažkosťami “dobre” poznajú pohotovostné ambulancie, kde im lekári rameno naprávali a zafixovali. Po troch týždňoch začali rehabilitovať. Po liečbe sa stav zlepšil, ale luxácie sa následne opakovali. Pocit strachu z vykĺbenia je čoraz väčší, pretože k nemu dochádza čoraz “ľahšie”.

Najčastejšie sú postihnutí hokejisti, ale nestabilita vzniká často aj u bežných rekreačne športujúcich ľudí, napriklad po lyžiarskych úrazoch. Patologickým podkladom nestability ramenného kĺbu je Bankartova lézia. Ide o poškodenie kĺbneho púzdra a labra v mieste jeho úponu na kostný okraj kĺbnej jamky. Vzniká často už po prvom úraze.

Aké typy instability existujú ?

Poúrazová – Traumatická (TUBS). Jej vznik je vždy spojený s úrazom. Vyskytuje sa na jednom ramene v jednom smere. Na MRI je prítomná Bankartova lézia. Liečba je chirurgická.  Vrámci všetkých instabilít je najčastejšia/95%/.
Vrodená – Atraumatická (AMBRI). Vzniká bez úrazu. Je často prítomná vo viacerých smeroch/MDI/ na oboch ramenách. Liečba je prevažne konzervatívna. Vyskytuje sa asi v 5%.

Mikroinstabilita (AIOS). Najčastejšie vzniká z nadmerného opotrebovania ramena (OVERUSE) u vrcholových športovcov a u ťažko pracujúcich ľudí. Úplné vykĺbenie nie je prítomné. Stav je spojený s chronickou bolesťou.

Aká je najmodernejšia liečba?

Traumatická instabilita je indikáciou na operačnú liečbu. V súčastnosti je najmodernejšou a najuznávanejšou technikou Bankartova artroskopická operácia, pri ktorej sa kĺbne púzdro a labrum prifixuje ku kostnej jamke pomocou minikotvičiek.

AC LUXÁCIA

Čo je AC luxácia? Akromioklavikulárna luxácia je klinický stav, keď po úraze dôjde ku čiastočnému alebo úplnému roztrhnutiu väziva a vonkajšia časť kľúčnej kosti vyskočí z kĺbu a „trčí“ nad ramenom. K tomuto druhu úrazu dochádza po páde na vystretú hornú končatinu, alebo po priamom náraze ramena o tvrdý predmet /mantinel u hokejistov, pád z bicykla na cestu/.

Aké sú príznaky AC luxácie a ako sa diagnostikuje?

Bolesť a palpačná citlivosť nad ramenom, prípadne deformita pri vyskočení kľúčnej kosti nahor sú typickými príznakmi tejto diagnózy. RTG vyšetrením sa stanovuje rozsah poškodenia ligament a kĺbneho púzdra. Pri ľahkých formách sa používa porovnávacie röntgenové vyšetrenie so zdravou stranou so závažím v ruke.

Ako sa AC luxácia lieči?

AC luxácia sa lieči obyčajne v ľahších prípadoch konzervatívne. Rameno sa uloží na záves a udržuje sa v kľude 3 týždne. Prikladajú sa studené obklady na zníženie bolesti a opuchu. Rehabilitačný program trvá cca 2 mesiace a po troch mesiacoch dochádza ku plnému vyhojeniu poškodeného väziva. Avšak v ťažších prípadoch poškodenia si stav vyžaduje operačné riešenie.

ČO JE IMPINGEMENT SYNDRÓM ? – Impingement syndróm je bolestivý stav ramenného kĺbu spôsobený iritáciou až zápalovou reakciou synoviálneho vačku (subakromionálna burza) pod akromionom (lopatkový výbežok). Funkciou burzy je lubrikačný efekt medzi šľachami rotátorovej manžety a akromionom. Ak dochádza ku postupnému zužovaniu priestoru medzi akromionom a hlavicou ramennej kosti, pociťujeme bolesť, ktorá sa často mení na chronickú. Pritom dochádza ku porušeniu optimálnej biomechaniky ramena .Tak môže dôjsť ku zápalu až poškodeniu šľachy m. supraspinátus (rotátorova manžeta) najmä pri mechanickom kontakte hlavice humeru s akromionom.

Čo je jeho príčinou vzniku?

Tento problém vzniká z viacerých príčin.
a) Bez úrazu – z genetickej predispozície, kedy dochádza ku zmene anatomického tvaru akromionu najmä vo veku nad 40 rokov s prípadným ukladaním kalcifikátov v tejto oblasti.
b) Dlhodobé preťažovanie pri práci, nadhlavové športy ako je tenis a volejbal (overuse injury), prípadne kanoistika.
c) Po úraze ramena. Najčastejšie ide o pád na lyžiach či z bicykla, keď hlavica ramena narazí do akromionu a spôsobí stlačenie a poškodenie rotátorovej manžety. V týchto prípadoch môže dôjsť ku zakrvácaniu do subakromionálnej burzy a poškodeniu šľachy m.supraspinatus. Počiatočné výrazné bolesti pri dvíhaní ramena sa postupne zmierňujú, ale často prechádzajú do chronického štádia s obmedzením rozsahu hybnosti – najmä nad úroveň ramien.

 Ako sa lieči? 

a) V počiatočných štádiách je liečba konzervatívna. Protizápalová liečba nesteroidnými antireumatikami a masťami s cielenou rehabilitáciou môžu vyliečiť tento stav. Veľa pacientov však pociťuje kolísavé ťažkosti s postupným zhoršovaním. S pribúdajúcim časom môže dôjsť ku zväčšovaniu poškodenia šliach rotátorovej manžety a výraznému obmedzeniu hybnosti ramena, čo komplikuje následnú liečbu. Tento stav sa nazýva (frousen shoulder) – syndróm zmrznutého ramena.
b) Operačná liečba je indikovaná pri zlyhaní konzervatívneho postupu v rozvinutých štádiách. Artroskopicky môžeme nielen diagnostikovať, ale zároveň aj ošetriť degeneračné a zápalové zmeny. Pri zápale, zväčšení a zrastoch subakromionálnej burzy (subakromionálnej burzitíde) uvoľňujeme zrasty (adhézie) a vykonávame jej čiastočné alebo úplné odstránenie (bursectomiu). Mechanické zúženie subakromionálneho priestoru s prípadnými kalcifikátmi sa ošetruje artroskopicky pomocou tenkej frézky s odsávaním, pričom odstraňujeme aj cca 2-3 mm prednej časti akromionu (subakromionálna dekompresia). Pri kompletnom poškodení – roztrhnutí rotátorovej manžety je operačná liečba rozšírená o tzv. sutúra rotátorovej manžety.

V dennej praxi sa stretávame s pacientami, ktorí svoje ťažkosti s ramenným kĺbom bagatelizujú a veria  že to “prejde” samé. Lekára vyhľadajú neskoro a tak čakajú na “množstvo” luxácií ramena, bolesť a obmedzenie hybnosti tolerujú až pokiaľ im to výrazne nelimituje denný život. Vieme však, že aj moderná medicína dosahuje lepšie výsledky pri rýchlej a správnej diagnostike a liečbe  napr. najmodernejšími artroskopickými operáciami

 MUDr. Vladimír Lupták

www.sportclinic.sk

Podobné články

Redcord – rehabilitácia a funkčný tréning pre cyklistov

Cyklistika je prospešná pre vaše telo, myseľ, ale hlavne pre srdce a pľúca, prevažne aeróbnej činnosti a je základom dobrej všeobecnej

Tenisový lakeť

Čo je to tenisový lakeť ? Tenisový lakeť predstavuje zapálenú šľachu v oblasti lakťovej kosti v mieste úponu svalov a väziva a odborne sa nazýva

Ako športovať s kŕčovými žilami ?

Kŕčové žily patria k najrozšírenejším civilizačným ochoreniam, ktoré postihuje žilový systém dolných končatín, pričom u žien sa kŕčové žily vyskytujú

Bolesti chrbta v oblasti krížov

Daňou za vzpriamenú polohu tela sú bolesti chrbta, ktorými trpí podľa niektorých prieskumov každý tretí človek. Blok v oblasti chrbtice sa nemusí

Časté infekcie horných dýchacích ciest, ich prevencia a tréning u športovcov.

Jar je obdobím, keď dostáva náš imunitný systém poriadne zabrať. Jeho úlohou je ochrániť nás pred chorobami a škodlivinami z vonkajšieho prostredia.

Pozor tento rok vypukla agresívna peľová sezóna

Tohtoročná jar je mimoriadne ťažká pre alergikov. Slzenie očí, nádcha, bolesti hrdla, svrbenie slizníc, či kašeľ  a ťažkosti s dýchaním pociťujú

Poštípanie hmyzom

V jarnom a letnom období sa ľudia viac pohybujú po prírode a príjemný pobyt im môže narušiť poštípanie hmyzom. Včela, osa, komár, čmeliak, sršeň

Ako športovať s alergiou ?

Bývajú obdobia, keď Vám alergia len tak zľahka dýcha na chrbát, ale dokáže aj riadne pritlačiť. Slzy vám tečú prúdom, škriabe vás hrdlo, svrbia

Novinky

Pozor tento rok vypukla agresívna peľová sezóna

Tohtoročná jar je mimoriadne ťažká pre alergikov. Slzenie očí, nádcha, bolesti hrdla, svrbenie

Ako zvládnuť tréning v týchto horúčavách?

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne

Poštípanie hmyzom

V jarnom a letnom období sa ľudia viac pohybujú po prírode a príjemný pobyt im môže narušiť

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o novinkách a pripravovaných akciach, zadajte Váš email.