Tréning sily ako súčasť prípravy športovca – sumár prednášky

29. januára 2013 , redakcia
Zdravie »

strongman-1Pohyb športovca je výsledkom súhry veľkého množstva svalových kontrakcií. Každý športový výkon, či už ide o jemné koordinačné činnosti napríklad v gymnastike alebo o zapájanie veľkých svalových skupín pre vyvinutie maximálnej sily vo vzpieraní, má svoj pohybový vzorec, štruktúru športového výkonu. Tá je špecifická pre každú športovú disciplínu a podmienená využívaním pohybových schopností jednotlivca. Silové schopnosti, aj keď v rôznej miere, majú dôležitý podiel na výkone v drvivej väčšine športových disciplín. Mohlo by sa  zdať, že v príprave vytrvalostných športovcov, napríklad maratóncov nemá miesto, ale aj tam sa dá nájsť jeho uplatnenie.

Pri príprave programu silového tréningu by mal športovec/tréner dodržiavať aspoň niekoľko hlavných zásad. Aby bol tréning sily účinný, je potrebné stanoviť si cieľ. Podľa toho, čo chce športovec dosiahnuť, si upravuje základné premenné silového tréningu. Je to predovšetkým je výber cvikov, veľkosť odporu, intenzita cvičenia, počet opakovaní v sérii, počet sérií, interval odpočinku. A samozrejme v tréningovom pláne mikrocyklov a mezocyklov nastavuje jeho periodizáciu. Keďže adaptačné zmeny nastávajú iba v tých svaloch resp. svalových skupinách, ktoré sú zaťažované, pozornosť treba venovať najmä výberu špecifických cvikov a režimu cvičenia. Rovnako dôležitý je aj vhodný výber typu tréningu (kruhový tréning, tréning v sériách, super pomalý, pyramídový  atď.). Pre optimálne zladenie uvedených zásad je potrebné poznať biologické základy o činnosti  svalu. Rozdielny účinok má prekonávanie rovnakého odporu (hmotnosť činky) pomaly alebo vysokou rýchlosťou. Sval produkuje pri rôznych rýchlostiach iný výkon a nastávajú odlišné adaptačné zmeny. Znalosť špecifických vlastností jednotlivých typov svalových vlákien, postupnosť ich zapájania v závislosti od vynaloženého úsilia, môže prispieť k tomu, že  tréningový program rozvoja silových schopností  bude účinný a športovec bude výkonnostne napredovať.

Aby  bol posilňovací program cielený a efektívny, mal by športovec ešte pred jeho začatím poznať aktuálny stav svojich silových schopností. Odporúča sa, aby pred začiatkom silovej prípravy a v  priebehu makrocyklu  svoje silové schopnosti testoval. Dnes už nestačí, aby ukazovateľ progresu  rozvoja sily bola maximálna hmotnosť činky, ktorú je športovec schopný vzoprieť. V diagnostike silových schopností sa využívajú prístroje a postupy, ktoré podávajú  informácie aj o iných parametroch. Sú nimi napríklad výkon (súčin sily a rýchlosti) alebo gradient sily produkovaný pri cvičení s činkami s rôznou hmotnosťou. Testom silovej vytrvalosti pri súčasnom zaznamenávaní výkonu je možné objektívne zistiť napríklad počet účinných opakovaní, koľko by ich mal športovec vykonať v sérii. Takto získané údaje umožňujú nastaviť vhodnú veľkosť odporu ako aj primeraný počet opakovaní špeciálne zameraný buď pre rozvoj maximálnej sily, svalového objemu, silovej vytrvalosti  alebo explozívnej sily.

Metódy rozvoja silových schopností zaznamenávajú v posledných desaťročiach veľký rozmach. V tréningu sa využívajú od klasických činiek cez masívne jednoúčelové posilňovacie stroje po magneticky, aero a hydrodynamicky brzdené trenažéry. Boli vyvinuté vibračné zariadenia, ktoré pri cvičení vyvolávajú niekoľko desaťnásobne viac svalových kontrakcií ako pri bežnom posilňovacom cvičení, zdokonalili sa pomôcky pre posilnenie hlbokých stabilizačných svalových skupín, konajú sa špecializované vedecké konferencie, vydávajú odborné publikácie zamerané na silový tréning. Toto všetko iba podčiarkuje dôležitosť zaradenia programov na rozvoj silových schopností do prípravy športovca.

Podobné články

Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva – pozvánka na kongres

„Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva“ dňa 22 – 23.11.2013 sa uskutoční Národný kongres telovýchovného lekárstva na tému „Aktuálne

Civilizačné ochorenia a imunitný systém – daň za pohodlie – video z konferencie

V poslednom období jedinci málo spia, nekvalitne sa stravujú, sú často stresovaní a majú nedostatočný pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Dôsledkom

Treba vysunuté platničky operovať ?

Ako bolo na konferencii “Aby Šport Nebolel”? Prinášame vám zopár zaujímavých poznatkov a postrehov, ktoré odzneli z úst odborníkov na konferencii

Funkčný tréning – CORE – video z konferencie “Aby Šport Nebolel”

Svaly stredu tela – CORE sa zapájajú do každého pohybu, sú zodpovedné za stabilizáciu trupu pri pohybe, udržujú polohu a rovnováhu. Pevný stred

Novinky

Pozor tento rok vypukla agresívna peľová sezóna

Tohtoročná jar je mimoriadne ťažká pre alergikov. Slzenie očí, nádcha, bolesti hrdla, svrbenie

Ako zvládnuť tréning v týchto horúčavách?

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne

Poštípanie hmyzom

V jarnom a letnom období sa ľudia viac pohybujú po prírode a príjemný pobyt im môže narušiť

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o novinkách a pripravovaných akciach, zadajte Váš email.